FN:s budget

Skriftlig fråga 2019/20:149 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Enligt medieuppgifter ska FN ha drabbats av ett betydande ekonomiskt underskott då medlemsländerna enbart har betalat in 70 procent av de totala kostnaderna för organisationens verksamhet 2019. I ett brev till FN:s anställda ska generalsekreterare António Guterres ha presenterat ett antal åtgärder för att minska kostnaderna, däribland begränsningar i möjligheten till tjänsteresor.

Med anledning av det ovanstående önskar jag ställa följande fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att Sverige i år ska ta på sig en större andel av kostnaderna när andra medlemsstater smiter från sitt ansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga