FN:s arbete för återvändande av flyktingar

Skriftlig fråga 2017/18:1478 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I fredags beordrade Libanons utrikesminister en frysning av förnyelse av uppehållstillstånd för FN-personalen vid UNHCR. Skälet till detta drastiska beslut var att man ansåg att FN inte gjorde tillräckligt för att uppmuntra syriska flyktingar att återvända hem när de områden de flytt ifrån nu inte längre anses vara farliga områden. Tvärtom menar ministern att FN-personalen verkar för att flyktingarna inte ska återvända hem.

Libanon har tagit ett enormt ansvar sedan kriget i Syrien startade, och uppemot en fjärdedel av Libanons nuvarande invånare är flyktingar. Libaneserna har tydligt deklarerat att detta är ett åtagande de valt att ta då syrierna ses som ett broderfolk, men att de bör återvända så snart det finns en möjlighet.

Det enorma mottagandet har naturligtvis inneburit stora påfrestningar eftersom infrastrukturen i landet inte är till för så många människor och då det av förklarliga skäl nu finns ett ökat behov av exempelvis förnödenheter, vilket också tär på ekonomin. Det stora antalet syrier har således också inneburit stora demografiska förändringar, vilket oroat flera makthavare i Libanon som minns de tidigare slitningar som funnits mellan olika etniska, kulturella och religiösa grupper.

Att FN får det svårare att få uppehållstillstånd i konfliktzoners närområde kan leda till enorma problem. Det ligger därför i allas intresse att verka för att FN har ett gott rykte i hela världen och får tillgång till områden där FN:s stöd behövs som mest. Det är likaså viktigt att de länder som drabbats av krig, naturkatastrofer eller konflikter får en möjlighet att resa sig igen när faran är över, varför det är fullt naturligt att de som en gång flytt får en möjlighet att återvända för att bygga upp sitt hemland igen. Detta gäller inte bara i och omkring Syrien utan även i andra delar av världen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att inom ramen för samarbetet i FN verka för att få flyktingar att återvända till sina hem när det anses vara säkert, och vad avser hon i sådana fall att göra för att fler ska göra detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-12 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga