FN-resolution för rätten till personlig integritet på nätet

Skriftlig fråga 2013/14:99 av Ceballos, Bodil (MP)

Ceballos, Bodil (MP)

den 6 november

Fråga

2013/14:99 FN-resolution för rätten till personlig integritet på nätet

av Bodil Ceballos (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Efter Edward Snowdens avslöjanden att USA och National Security Agency (NSA) avlyssnat världsledare och hundratals miljoner privatpersoner världen över har Brasilien och Tyskland tagit frågan till FN och arbetar nu på en antiavlyssningsresolution. Resolutionsutkastet, som inte kommer att namnge något enskilt land, kommer att diskuteras senare i november i generalförsamlingens kommitté för mänskliga rättigheter.

Enligt BBC manar utkastet till ett slut på överdriven elektronisk övervakning och menar att olaglig insamling av personlig data utgör en mycket inkräktande handling. Resolutionsutkastet manar generalförsamlingens 193 länder att förklara att man är djupt oroad över kränkningar av de mänskliga rättigheterna och det missbruk som kommer från övervakning av olika kommunikationsvägar, vilket inkluderar extraterritoriell övervakning av kommunikation, avlyssning och insamling av personuppgifter, i synnerhet massövervakning, avlyssning och datainsamling. Medlemsländer uppmanas också att värna rätten till privatliv som garanteras under internationell lag.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Avser utrikesministern att i FN verka för att Sverige medverkar till och undertecknar resolutionen med syfte att garantera enskilda medborgares rätt till personlig integritet på internet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Besvarad: 2013-11-14 Svar anmält: 2013-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-14)