FN-register över företag i relation med illegala bosättningar

Skriftlig fråga 2018/19:688 av Thomas Hammarberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

FN förbereder för närvarande en databas över företag som är involverade i israeliska bosättningar i det ockuperade palestinska territoriet. Databasen är uppföljningen av en resolution från FN:s råd för mänskliga rättigheter som antogs 2016. I mars 2019 beslutade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet att skjuta upp publiceringen av databasen, men hon har åtagit sig att släppa den under de kommande månaderna. 

Sveriges ståndpunkt om bosättningarna är tydlig: Israels bosättningspolitik är olaglig enligt internationell rätt. () Den olagliga bosättningsutbyggnaden undergräver den tvåstatslösningen allvarligt och försvårar hopp om fred. 

Trots internationell kritik har expansionen av bosättningspolitiken fullföljts och lagt grund för en de facto-annektering. 

FN-databasen ligger i linje med säkerhetsrådets resolution 2334, som kräver åtgärder som skiljer mellan Israel och de territorier som ockuperats sedan 1967. Sverige stöder givetvis den resolutionen och har i säkerhetsrådet verkat för dess implementering. 

Databasen skulle ge insyn i vilka företag som är involverade i de olagliga bosättningarna. En sådan kartläggning skulle hjälpa regeringar och företag att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med internationell rätt. Meningen är att databasen regelbundet ska uppdateras så att företag kan läggas till eller strykas.

Jag vill fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad kan göras från svensk sida för att säkerställa att databasen publiceras av FN och hålls aktuell i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-22 Överlämnad: 2019-05-24 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga