FN-rapport om rätten till konstnärlig och kreativ frihet

Skriftlig fråga 2013/14:494 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 13 mars

Fråga

2013/14:494 FN-rapport om rätten till konstnärlig och kreativ frihet

av Agneta Gille (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

För ett år sedan kom rapporten A/HRC/23/34 från Farida Shaheed, FN:s specialrapportör för kulturella rättigheter. Det är den första FN-rapporten om rätten till konstnärlig och kreativ frihet. Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över och slår fast att stater är skyldiga att skydda, försvara och stödja konstnärer och deras konstnärliga och kreativa frihet. Dessutom ger den en rad rekommendationer till medlemsländerna och menar att kränkningar av kulturella rättigheter bör uppmärksammas mer av staterna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer.

FN-rapporten lyfter också upp det internationella engagemanget för fristäder som ett viktigt verktyg för att stödja konstnärers rättigheter och yttrandefrihet i andra länder. Det vore positivt om rapporten fick mer uppmärksamhet i Sverige, med tanke på att den lyfter upp yrkesverksamma konstnärers möjlighet att försörja sig och vikten av yttrandefrihet för konstnärer världen över. 

Jag vill ställa följande fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Avser ministern att ta del av rapporten och föra upp den till diskussion på nationell nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)