FN och människors rätt till religionsfrihet

Skriftlig fråga 2006/07:1361 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 13 juni

Fråga

2006/07:1361 FN och människors rätt till religionsfrihet

av Staffan Danielsson (c)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog nyligen på initiativ av OIC (Organisation of Islamic conference) en resolution om förtal av religioner och deras värderingar. Resolutionen fokuserar på det förtal som muslimska minoriteter och islam utsatts för sedan den 11 september 2001. Inget finns i resolutionen om avsaknaden av religionsfrihet i många länder eller om den förföljelse av religiösa minoriteter som sker i många, framför allt muslimska, länder.

Resolutionen fokuserar inte på individens mänskliga rättigheter att fritt utöva sin eventuella religion eller att fritt kunna välja religion.

Avser utrikesministern att verka för att FN allt starkare lyfter fram rätten till religionsfrihet som en grundläggande rättighet som måste respekteras, för både män och kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-13 Anmäld: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-21 Besvarad: 2007-06-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-21)