FMV:s upphandlingsrutiner

Skriftlig fråga 2000/01:545 av Zetterberg, Eva (v)

Zetterberg, Eva (v)

den 18 januari

Fråga 2000/01:545

av andre vice talman Eva Zetterberg (v) till försvarsminister Björn von Sydow om FMV:s upphandlingsrutiner

Det har i medier framkommit att Försvarets materielverk (FMV) köpt in kläder från ett indiskt företag som ett svenskt privat företag har sagt nej till av etiska skäl. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena har underkänts.

I lagen om offentlig upphandling ställs krav på att upphandlingen ska vara affärsmässig, men inte uttryckligen att arbetsförhållandena ska vara acceptabla.

Sverige har i internationella sammanhang agerat kraftfullt för förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det kan då inte förefalla trovärdigt att statliga företag i praktiken accepterat motsatsen.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder har den svenska regeringen vidtagit för att statliga företag i sin tillämpning om lagen om offentlig upphandling också tar hänsyn till att god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor befrämjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarad: 2001-01-24 Anmäld: 2001-10-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-01-24)