Flytten av myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1871 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen har nyligen beslutat att flytta sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, bland annat till Skåne, Gotland och Småland. Det är bra att omlokalisera myndigheter eftersom det skapar arbetstillfällen samt en närhet och lokal förankring som inte är möjlig på samma sätt om alla myndigheter är lokaliserade till Stockholm. Men det går att fundera över processen och hur valet av städer gått till. Större städer som redan är säte för myndigheter får fler samtidigt som ingen myndighet flyttas till Skaraborg. Om ambitionen är att öka den statliga närvaron i hela landet har regeringen missat målet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Varför var ingen stad i Skaraborg aktuell när statsrådet beslutade att flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14
Svar på skriftlig fråga