Flytt av Trafikverkets kontor närmare Göteborg

Skriftlig fråga 2018/19:694 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Kommunledningen i Vänersborg har av Trafikverket informerats om att Trafikverkets kontor med ca 50 arbetstillfällen ska flyttas från Vänersborg till Trollhättan. Anledningen de anger är att man vill komma närmare Göteborg och att de behöver större lokaler på sikt. Avståndet mellan dessa två städer är nu bara 15 km eller 13 minuter med tåg. Dessutom har den befintliga fastighetsägaren sagt sig vara beredd att bygga om och anpassa lokalerna efter Trafikverkets önskemål.

Många orter har sett statliga tjänster försvinna när myndigheter flyttar sina kontor till Stockholm eller andra större städer, eller som i det här fallet där man anger som skäl att komma närmare Göteborg. En majoritet av de som arbetar på kontoret bor dessutom i Vänersborg och kommer att få längre restid.

Regeringen har aviserat att den avser att ta ett tydligare grepp om myndigheternas lokalisering för att garantera närvaro i hela landet. Jag kan inte se att Trafikverkets beslut om flytt för att komma närmare Göteborg stämmer med den inriktning som riksdag och regering har lagt fast eller med statsrådets uttalanden om att statliga jobb ska finnas i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur stämmer Trafikverkets beslut överens med regeringens ambition att motverka centralisering av myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-24 Överlämnad: 2019-05-27 Anmäld: 2019-05-28 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga