Flytt av statliga jobb till låglöneländer

Skriftlig fråga 2016/17:1272 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

För några dagar sedan kunde man i Norrbottensmedia läsa att det statligt helägda bolaget Vattenfall håller på att upphandla jobben på Vattenfall Accounting i Jokkmokk. Man har skickat förfrågan till utomeuropeiska länder. Det är sex länder som har anmält intresse, bland annat Indien. Enligt uppgift ska beslut fattas i juni.

Det innebär att drygt 40 jobb på den administrativa enheten i Jokkmokk nu hotas av flytt till ett låglöneland. För att kompensera Jokkmokk har regeringen och Vattenfall lovat ersättningsjobb, jobb som ingen ännu sett röken av.

När till och med statliga bolag börjar flytta verksamhet utomlands är det uppenbart att pålagorna på jobb och företagande i Sverige är för stora. Ändå fortsätter regeringen att öka kostnaderna för företagen. Det går knappast ihop med Socialdemokraternas ambition att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet när man skeppar iväg statliga jobb till låglöneländer.

Dessutom har den parlamentariskt sammansatta Landsbygdskommittén föreslagit att vi ska flytta ut 10 000 statliga jobb från Stockholm, men vad som händer i den frågan är fortfarande oklart. Dock kan man undra om det verkligen är tänkt att de statliga jobben ska hamna i låglöneländer.

Min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är därför:

 

Vad kommer ministern att göra för att stoppa outsourcing av statliga jobb från Jokkmokk och Sverige till låglöneländer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-21 Överlämnad: 2017-04-25 Anmäld: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03
Svar på skriftlig fråga