Flytt av jobb utomlands

Skriftlig fråga 2013/14:484 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 12 mars

Fråga

2013/14:484 Flytt av jobb utomlands

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I ett pressmeddelande i november 2006 beskrev Statistiska centralbyrån flytten av jobb utomlands under åren 2002–2004. I genomsnitt hade 2 800 personer per år i industrin varslats på grund av flytt av produktion utomlands. Detta motsvarar 0,4 procent av industrisysselsättningen eller ungefär ett jobb av 250. Mer än hälften av varslen har lagts för flytt av produktion till låglöneländer. Bland låglöneländerna var flytt till Kina den vanligaste utflyttningen, och andra viktiga stater som utflyttning skedde till låg i närområdet: Polen, Estland, Lettland och Litauen. Hela 54 procent av varslen på grund av flytt av produktionen utomlands skedde i utlandsägda företag. Motsvarande tal för svenskägda internationella företag var 38 procent.

El‑, elektronik- och optikbranschen var en av tre branscher som drabbats hårdast under 2002–2004 då det gäller flytt utomlands. Andra branscher med uppgifter i samma nivå var textil och beklädnad samt gummi- och plastvaruindustrin. Den region som drabbats hårdast då industriproduktionen flyttat utomlands var Småland med öarna, det vill säga Öland och Gotland. Här motsvarar det genomsnittliga årliga antalet varsel 0,7 procent av sysselsättningen.

Fråga:

Vilken omfattning har utlandsflytten haft 2006–2013, och genom vilka åtgärder har ministern försökt att motverka den?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2014-03-12 Inlämnad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-19 Besvarad: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)