Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten

Skriftlig fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisens arbetsuppgifter är omfattande och många, och det råder stor brist på poliser i Sverige. Många av polisens uppgifter skulle kunna utföras av andra myndigheter, som därmed delvis skulle avlasta polisen.

Ett exempel på en sådan uppgift är handläggningen av vapenlicenser för landets jägare och skyttar, som i dag får vänta orimligt länge på att få sina licenser.

Den nya viltmyndighet som riksdagen har beslutat om skulle kunna vara en lämplig myndighet att också ta över polisens vapenlicenshantering.

Jag vill mot bakgrund av det ovanstående ställa följande fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att på något sätt arbeta för att flytta vapenlicenshanteringen från polisen till den nya viltmyndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Överlämnad: 2017-10-05 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11
Svar på skriftlig fråga