flytt av företag till utlandet

Skriftlig fråga 2001/02:464 av Skoog, Christer (s)

Skoog, Christer (s)

den 19 december

Fråga 2001/02:464

av Christer Skoog (s) till näringsminister Björn Rosengren om flytt av företag till utlandet

I medierna får vi allt oftare besked om företag som lägger ned sin verksamhet i Sverige för att i stället flytta utomlands. Anledningarna kan vara varierande, men är oftast ekonomiskt baserade. Många företag visar mycket dåligt socialt ansvar vid dessa nedläggningar, man gör minsta möjliga för sina anställda och man vill inte föra dialog med kommun eller arbetsförmedling. De fackliga organisationerna har små möjligheter att kunna påverka beslut om flytt.

Det är angeläget att vi förhindrar rovdriften på våra svenska jobb och stoppar dessa aktörer som enbart gör snäva kapitalistiska bedömningar. Vi kan inte acceptera att arbetsgivare i Sverige smiter från sitt ansvar. Vi måste se till att de tar sociala och mänskliga hänsyn. Det är också viktigt att vi ser till att det blir inte fullt så enkelt att flytta sin verksamhet utomlands, som det är i dag.

Min fråga till näringsministern är om regeringen avser att vidta åtgärder för att snabbt komma till rätta med problemet med att företag väljer att flytta sin verksamhet utomlands.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarad: 2002-01-10 Anmäld: 2002-01-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-10)