flyktingsituationen i Gimo

Skriftlig fråga 2000/01:1592 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 17 augusti

Fråga 2000/01:1592

av Rigmor Stenmark (c) till justitieminister Thomas Bodström om flyktingsituationen i Gimo

I Gimo brukssamhälle norr om Uppsala finns i dag en förläggning för flyktingar. Antalet flyktingar på orten är i dag enligt uppgift 600 personer. 120 är kommunplacerade. Befolkningen i Gimo är totalt cirka 2 700 invånare. Det innebär att 25 % av befolkningen är flyktingar.

Gimoborna har verkligen ställt upp och varit solidariska med människorna som har flytt från våld och förtryck, men den senaste tidens oroligheter inom förläggningen med våld, och dessvärre även mord, tär på befolkningens tålamod. Enligt uppgift flyttar ungdomar från orten och såväl offentlig- som privatanställda föredrar att pendla i ökad utsträckning. Tron på rättssamhället urholkas och risken är stor att människor "tar rättvisan i egna händer" då motsättningarna ökar.

På kommunpolitikernas initiativ har en utvecklingsgrupp bildats i syfte att bryta den negativa trenden av butiksnedläggningar och en allmänt försämrad service på orten. Och situationen måste snarast förbättras i Gimo. Staten har huvudansvaret och måste vidta snabba åtgärder. En ekonomi och personaltäthet måste finnas som gör det möjligt att bedriva en verksamhet där alla, såväl flyktingar som befolkning, kan erhålla den rättstrygghet som de har rätt till i ett civiliserat samhälle som vårt. Snabbare beslutsprocesser om framtiden för människor som är flyktingar i vårt land bör också genomföras.

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att en snar förbättring av situationen i Gimo ska ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarad: 2001-08-30 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-30)