flyktingkvoten

Skriftlig fråga 1998/99:752 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1998/99:752 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesministern om flyktingkvoten

den 21 juni

 

Regeringen har i anslutning till beslutet att Sverige skall ta emot 5 000 flyktingar från Kosovo beslutat att som en del av finansieringen utnyttja medel motsvarande 1 200 kvotflyktingar. Detta har fått till konsekvens att Sverige under resten av året endast kan ta emot ca 30 kvotflyktingar från resten av världen. I dagsläget har ca 3 500 av de platser som reserverats för Kosovoflyktingar utnyttjats. Regeringen har förklarat att stridernas upphörande gör att det inte blir aktuellt att föra över ytterligare kosovoalbaner till Sverige.

Mot den bakgrunden vill jag fråga utrikesministern:

 

Är regeringen beredd att återföra de ianspråktagna medlen till flyktingkvoten för 1999?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarad: 1999-07-02 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga