Flyktingkrisen på Sri Lanka

Skriftlig fråga 2009/10:25 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 23 september

Fråga

2009/10:25 Flyktingkrisen på Sri Lanka

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Fem månader efter det att den tamilska gerillan besegrats av Sri Lankas regeringstrupper sitter fortfarande 300 000 tamilska flyktingar i regeringskontrollerade läger. Förhållandena i det största, Manik Farm, är outhärdliga. Regn har redan förstört avlopps- och vattenreningssystem samtidigt som ett stort antal tält trasats sönder. I oktober börjar monsunperioden. FN-chefen Ban Ki Moon agerar men EU måste stödja honom och vara tydligt gentemot Sri Lankas regering med att människorna nu måste få lämna lägren. Kanske kan den indiska regeringen förmås att hjälpa till i samtalen med Sri Lankas regering. Förhållandena i flyktinglägren liksom rykten om olika gripanden och rehabiliteringsläger skapar oro kring om stadigvarande fred och försoning kan uppnås.

Är utrikesministern beredd att genom EU och genom kontakter med Indien ta initiativ som kan lösa flyktingsituationen på Sri Lanka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-23 Anmäld: 2009-09-24 Besvarad: 2009-10-05 Svar anmält: 2009-10-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-05)