Flyktingbarn och kommuner som inte vill ta emot flyktingar

Skriftlig fråga 2006/07:1474 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1474 Flyktingbarn och kommuner som inte vill ta emot flyktingar

av Hans Olsson (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

I slutet av föregående månad konstaterade Migrationsverket att 271 ensamkommande flyktingbarn väntade på kommunplacering. Under årets fem första månader kom 502 asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare till Sverige, de flesta pojkar i åldern 16–17 år.

En rad borgerliga kommuner vill inte ta emot flyktingar med hänvisning till att kommunen sålt den tidigare kommunalägda hyresrätten och dessutom inte vill bygga hyresrätt. Kommunen ”saknar bostäder” heter det mer officiellt.

Dessa kommuner borde därför i stället kunna ta ett större ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen som måste placeras i svenska familjer som redan har bostäder.

Hur avser statsrådet att förmå de kommuner som vägrat att ta emot flyktingar att ta sitt ansvar för flyktingmottagningen och för de ensamkommande flyktingbarnen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-07-06 Besvarad: 2007-07-17 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-17)