Flyktingar från Palestina

Skriftlig fråga 2013/14:756 av Shadiye Heydari (S)

Shadiye Heydari (S)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

 

Många palestinska papperslösa flyktingar har fått avslag på sina asylsökningar i Sverige.

Bland dessa asylsökande finns det personer som sedan 2006 de facto har bott i Sverige. De asylsökande/papperslösa anser sig vara berättigade till rätten till asyl. De menar att de både här i Sverige och i Palestina har varit flyktingar. Enligt dem själva har de trots oroligheterna i Palestina de nekats uppehållstillstånd i Sverige. Hur länge ska man leva som illegal flykting? Situationen är instabil och orolig i Palestina och av den anledningen kan de inte skickas tillbaka och inte ens polisen kan verkställa deras avvisning/ärende. Efter åtta år har de etablerat sig i det svenska samhället och bildat familj i Sverige.

Regeringen har möjlighet att fatta beslut om att se över situationen och överväga om Sverige ska låta de asylsökande stanna i Sverige på grund av den rådande situationen i Palestina.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tobias Billström följande. Är statsrådet beredd att överväga att se över situationen för palestinska papperslösa flyktingar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-18 Besvarad: 2014-09-02 Sista svarsdatum: 2014-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga