Flygverkstaden på F 17

Skriftlig fråga 2013/14:159 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 4 december

Fråga

2013/14:159 Flygverkstaden på F 17

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarets materielverk (FMV) har i dag, tisdagen den 2 december 2013, meddelat ett inriktningsbeslut som innebär att flygverkstaden på Blekinge flygflottilj F 17 läggs ned.

I dag finns tre flygverkstäder fördelade på F 7, F 17 och F 21.

FMV hänvisar till att myndigheten måste spara pengar, vilket i sin tur leder till frågan om hur försvarsministern kommer att agera i ärendet. Det är en väldigt oroväckande utveckling som håller på att ske för samtliga försvarsrelaterade myndigheter, med tanke på de besparingskrav som regeringen ställer på myndigheterna.

Jag har följande fråga:

Avser försvarsministern att sätta sig in i ärendet och gå igenom beslutsunderlag och beslutsgångar för att säkerställa att alla fakta i nedläggningsbeslutet belyses och tydligt redovisas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-04 Anmäld: 2013-12-04 Besvarad: 2013-12-11 Svar anmält: 2013-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-11)