flygtrafikens klimatpåverkan

Skriftlig fråga 1997/98:1042 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)
Fråga 1997/98:1042 av Lennart Fremling (fp) till miljöministern om flygtrafikens klimatpåverkan

den 25 augusti

Enligt en alldeles färsk FN-rapport ger utsläpp från flygtrafiken betydande bidrag till växthuseffekten. Det kan handla om så mycket som hälften av vägtrafikens påverkan. Flyget är dessutom en av de snabbast växande källorna till klimatpåverkan. Utsläppen från flygtrafiken bedöms fördubblas på tio år. De internationella klimatavtalen har inte lyckats fördela ansvaret för utsläppen från internationell luftfart och sjöfart. Därför är det stor risk att man inte kommer att ta vara på de tekniska möjligheter som finns till förbättringar och heller inte få rättvisa miljöavgifter som påverkar konkurrensen mellan flyg och exempelvis snabbtåg.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till miljöministern:

Är regeringen beredd att arbeta för en internationell avgift för luftfartens utsläpp av koldioxid och andra föroreningar eller har regeringen någon annan strategi för att minska flygtrafikens miljöpåverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-25 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-10
Svar på skriftlig fråga