flygtrafiken på Åland

Skriftlig fråga 2003/04:1011 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 30 mars

Fråga 2003/04:1011

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om flygtrafiken på Åland

Åland är en viktig granne. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det angeläget att det är lätt att resa till och från Åland.

Det finns förvisso en omfattande färjetrafik till och från Åland vilket är bra på många sätt. Men det behövs också en väl fungerande flygförbindelse.

Tyvärr har flygtrafiken på Åland problem. Mariehamns flygplats dras med ekonomiska problem. De dagliga flygningarna till Arlanda behövs för att möjliggöra för ålänningarna att resa både till Sverige och vidare ut i världen. Flygtrafiken är av vital betydelse för det åländska närings- och samhällslivet. Även med tanke på det nordiska samarbetet behövs väl fungerande kommunikationer.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta fortsatt flygtrafik på Åland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-30 Anmäld: 2004-03-30 Besvarad: 2004-04-07 Svar anmält: 2004-04-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-07)