Flygskola i Söderhamn

Skriftlig fråga 2007/08:1420 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 26 juni

Fråga

2007/08:1420 Flygskola i Söderhamn

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Flygskolan i Söderhamn har debatterats i pressen hemma sedan försvarsministern blev interpellerad i frågan. Efter att ha fått svar på den skriftliga fråga som jag sedan ställde måste jag ställa ytterligare en fråga, då det är lätt att skjuta bredvid målet.

Försvarsministern ansåg att det var viktigt att Försvarsmaktens framtida utbildningsbehov säkerställdes även efter år 2015, vilket gjorde att arbetet med den europeiska flygskolan fortfarande var intressant. Det fanns länder som inte skrivit under det förberedande europeiska avtalet då, men nu har alla inblandade gjort det. Regeringen har bemyndigat Försvarsmakten att företräda Sverige i denna viktiga fråga, och ett gemensamt planeringsmöte har nyligen hållits i Paris där Sverige deltog.

Budskapet från Försvarsmakten var att återkomma till Söderhamns kommun så snart avtalet var underskrivet och arbetet är i gång. Ministern säger vidare i svaret då att ”Söderhamn är Sveriges kandidat om staten väljer”.

Uthålligheten för kommunen är svår, en liten kommun har svårt att satsa mycket pengar. Näringsministern har fortfarande inte löst frågan med ersättningsanslag till kommunen. Det finns ett stort behov av arbeten i Söderhamn. Sverige tjänar på samordning, och här ligger en stor potential för att driva arbetet med den europeiska flygskolan vidare.

Min fråga blir då:

På vilket sätt tänker försvarsministern lösa frågan inom rimlig tid för att lösa dessa behov, och är Söderhamn fortfarande aktuell som ort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarad: 2008-07-04 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-04)