Flygskattens konsekvenser för Region Skåne och södra Sverige

Skriftlig fråga 2005/06:737 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 3 januari

Fråga 2005/06:737 av Ronny Olander (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Flygskattens konsekvenser för Region Skåne och södra Sverige

Den statsägda flygplatsen Sturup är i dag ett viktigt transportnav för södra Sverige men också för internationell lufttrafik. Sturup konkurrerar bland annat med Köpenhamns flygplats Kastrup som ligger geografiskt nära Sturup. Den nya flygskatten har därför skapat oro bland företagare, näringsliv, fackliga organisationer, anställda, region- och kommunföreträdare med flera i Skåne. Det finns en rädsla för att flygskatten ska skapa ofördelaktiga konkurrensvillkor för flygnäringen vilket kan hota näringslivets framtida utveckling. Exempelvis kan den hota besöksnäringens utveckling i regionen och arbetstillfällen på Sturup. Sysselsättningen hotas också i de verksamheter som är beroende av flygtransporter. Miljöstyrning via skattesystem är en god tanke och vi behöver effektiva metoder som bidrar till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Klimatpåverkan är dessutom miljöpolitikens största utmaning och jag ser ett behov av att skapa ett handelssystem med utsläppsrätter. Eftersom Skåne är den region i vårt avlånga land som ligger närmast kontinenten så är regionen känslig för internationell konkurrens. Så länge som flygskatten är nationell riskerar därför den skånska regionen att utsättas för orättvis konkurrens från Kastrup. Danmark kommer att avskaffa sin flygskatt. Kastrup får därigenom stora konkurrensfördelar för bland annat lågprissatsningen på flyget. Det är viktigt med en konsekvensanalys av flygskatten, inte minst ur sysselsättningssynpunkt och för näringslivsutvecklingen i denna del av Sverige. Jag har konstaterat att den regionalpolitiska hänsyn som budgeten gav utrymme för endast avser den övre halvan av Sverige.

Vilket initiativ avser finansministern att ta vad det gäller att skapa en konsekvensanalys av effekterna av flygskatten ur ett skånskt regionalt perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-03 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-17 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-17)