Flygskattens konsekvenser för Norrland som region

Skriftlig fråga 2005/06:1066 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 21 februari

Fråga 2005/06:1066 av Hans Backman (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Flygskattens konsekvenser för Norrland som region

I ett brev till statsminister Göran Persson och infrastrukturminister Ulrika Messing skriver Norrlandsförbundets ordförande Åke Edin och kanslichef Mikael Törmä nyligen bland annat följande:

Norrland som region, med sina särskilda behov och möjligheter, behöver tidseffektiva, kostnadseffektiva och miljövänliga kommunikationslösningar för resande inom regionen, till och från övriga Sverige samt utlandet.

Förslaget till utformning av flygskatt, som regeringen nu tillsammans med Miljöpartiet och vänsterpartiet vill genomdriva, försämrar kraftigt möjligheterna till bra och billigt resande samtidigt som de viktiga miljömålen inte uppnås. Flygskatten, som är en så kallad miljöskatt på flygbiljetten, har sågats av flera remissinstanser och möter massivt motstånd från bl.a. myndigheter, flygbolag och fackförbund. Den officiella hållningen är att skatten ska ge en bättre miljö, vilket både Luftfartsverket och Glesbygdsverket bedömer som högst osäkert. Glesbygdsverket bedömer inte att skatten ger flygbolagen tillräckliga incitament att införa miljöförbättrande åtgärder. För detta finns andra och bättre alternativ att tillgå.

 Norrlandsförbundet menar att kunskapen om vad införandet av flygskatten innebär, dels för miljön, dels de fördelningseffekter skatten kan få för olika regioner, hushållstyper och företag, är starkt begränsad.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder som innebär att det görs en konsekvensanalys av flygskattens fördelningseffekter och en miljökonsekvensanalys.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-21 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)