Flygskatten och regionalpolitiken

Skriftlig fråga 2005/06:115 av Virgin, Lilian (s)

Virgin, Lilian (s)

den 13 oktober

Fråga 2005/06:115 av Lilian Virgin (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Flygskatten och regionalpolitiken

I budgetpropositionen föreslås av miljöskäl att en flygskatt införs. Skatten blir i genomsnitt 50 till 100 kr på alla flygbiljetter. Liknande skatter finns i många andra länder. Det är självklart att också flyget ska ta sitt miljöansvar. Men det är samtidigt ett faktum att flyget är helt nödvändigt för utvecklingen i många delar av Sverige. Det gäller till exempel Gotland som är helt beroende av goda kommunikationer till rimliga priser. Regeringen har aviserat att man ska ta regionalpolitiska hänsyn när flygskatten utformas. Jag vill understryka vikten av att Gotland finns med i det sammanhanget.

Jag vill fråga finansministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att Gotland ska uppmärksammas när de regionalpolitiska effekterna av en flygskatt övervägs.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-13 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)