Flygskatt

Skriftlig fråga 2018/19:637 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är ett avlångt land med en gles befolkning utspridd över stora ytor. Sverige är också ett land med stor export och är därför helt beroende av en väl fungerande infrastruktur. För att Sverige ska hålla ihop på ett modernt och effektivt sätt krävs snabba och effektiva transporter, och där är flyget helt avgörande för framtiden.

Regeringen införde en flygskatt år 2018, en skatt som riskerar att slå ut både regionala flygplatser och mindre flygbolag i Sverige och därmed försämra tillgängligheten i vårt land. Det är en punktskatt på flygande som snarare försvårar och fördyrar arbetet med att ställa om flyget och minska utsläppen, vilket är högst olyckligt. 

Kompensationen till regionala flygplatser skulle komma, men hittills har inga pengar betalats ut som stöd till dessa.

Nyligen har ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, haft partistämma och där beslutat om att införa en ytterligare flygskatt, trots osäkerheten med den redan införda flygskattens faktiska påverkan på klimatet.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

Kan ministern garantera att ingen ytterligare flygskatt införs eller att en höjning av den redan befintliga påförs redan utsatta regionala flygplatser i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga