Flygskatt

Skriftlig fråga 2005/06:1187 av Nordmark, Gunnar (fp)

Nordmark, Gunnar (fp)

den 13 mars

Fråga 2005/06:1187 av Gunnar Nordmark (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Flygskatt

Efter det att regeringen presenterat en ny utformning av förslaget till flygskatt har reaktionerna varit kraftiga. Redan i samband med att det ursprungliga förslaget presenterades avbröt Ryanair förhandlingar med Växjö flygplats om avgångar med lågprisflyg till ett antal utländska destinationer. I samband med att den nya utformningen av flygskatt lagts fram av regeringen meddelas nu att även Fritidsresor kommer att flytta samtliga sina avgångar från Växjö flygplats till Kastrup. Samma besked har kommit vad gäller alla övriga sydsvenska flygplatser. Fly Nordic har även de aviserat att de lämnar Sturup till förmån för Kastrup. Länsstyrelser och kommunalförbund har riktat stark kritik mot flygskattens utformning. Tidigare har Energimyndigheten framhållit att skatt på flygresor som den nu är utformad i förslaget knappast leder till en lösning på frågan hur flygtrafikens negativa miljöpåverkan kan minska. I värsta fall leder skatten till motsatt effekt.

Flera hundra jobb är nu hotade i södra Sverige samtidigt som invånarna och näringslivet här riskerar att få en sämre service och sämre tillgång till flygresor.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att det förändrade förslaget om flygskatt inte ska få de ovan beskrivna effekterna vad gäller ett minskat antal arbetstillfällen och försämrad service vad gäller flygtrafik för allmänhet och näringsliv i södra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-13 Anmäld: 2006-03-13 Besvarad: 2006-03-27 Svar anmält: 2006-03-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-27)