Flygskatt till Gotland

Skriftlig fråga 2005/06:1033 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 16 februari

Fråga 2005/06:1033 av Staffan Danielsson (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Flygskatt till Gotland

Finansministern har tidigare svarat på en fråga om den eventuellt kommande flygskattens konsekvenser för Gotland. ”Regeringens ambition är att undvika oönskade regionalpolitiska effekter”, var svaret.

Det förslag som nu remissbereds får förödande kritik från myndigheter och organisationer.

Gotland kommer enligt förslaget att påföras flygskatt från Visby flygplats men är undantaget skatt till Visby flygplats. Konsekvensanalysen som Gotlands kommun har gjort visar att flygskatten är tillväxthämmande i största allmänhet, drabbar besöksnäringen hårt, försvårar omställningsarbetet efter försvarsbeslutet, missgynnar Högskolan på Gotland, medför negativa sociala konsekvenser och försämrar regionens konkurrenskraft med ca 13 miljoner kronor per år.

Vänstermajoritetens argumentering för flygskatteförslaget handlar mycket om att styra om flygets resenärer till andra, snabba, miljövänligare kommunikationssätt. Alternativet att köra bil till Gotland går via snabbfärja med en hastighet av ca 45 kilometer i timmen och kan därför knappast anses utgöra ett snabbt alternativ till flyget. Kvar är då kommunikation via tåg, men jag ska avstå från att fråga hur denna kan utvecklas till Gotland.

Mot denna bakgrund och finansministerns uttalande vill jag fråga:

Vad avser statsrådet att göra för att inte Gotland ska komma att omfattas av en eventuell flygskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-17 Anmäld: 2006-02-17 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)