Flygplatsen i Karlsborg

Skriftlig fråga 2017/18:1229 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgift så har start- och landningsbanan på den militära flygplatsen i Karlsborg stängts för flyg. Detta på grund av bristande underhåll under en längre tid. Stängningen kommer att leda till att de förband, varav flera luftburna, som är förlagda i Karlsborg nu måste transporteras någon annanstans för att kunna öva.

Stängningen av start- och landningsbanan i Karlsborg är bara ett symtom på ett större problem i försvaret just nu. På grund av att regeringen inte skjuter till några extra resurser till försvaret så måste man från myndighetens sida göra en rad neddragningar för att klara ekonomin. De neddragningar som Försvarsmakten planerar kommer att drabba bland annat just övningsverksamhet, utbildning och vidmakthållande.

I förlängningen slår besparingarna mot svensk försvarsförmåga i stort på både kort och lång sikt. Detta är mycket oroande mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget och behovet av att i stället stärka svensk försvarsförmåga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur bedömer ministern att stängningen av den militära flygplatsen i Karlsborg kommer att drabba den militära verksamheten på orten, och avser regeringen att skjuta till medel för att start- och landningsbanan åter ska kunna användas? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-26 Överlämnad: 2018-04-26 Anmäld: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-05-09 Sista svarsdatum: 2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga