Flygförbindelserna med Åland

Skriftlig fråga 2005/06:1785 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 12 juni

Fråga 2005/06:1785 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Flygförbindelserna med Åland

Bra kommunikationer är helt avgörande för ett lands välstånd. Speciellt viktigt är detta för en ögrupp som Åland. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det angeläget med goda förbindelser mellan Sverige och Åland.

I dag finns en omfattande färjetrafik. Men det behövs också en väl fungerande flygförbindelse. Dagliga flygningar till Arlanda är viktiga för att möjliggöra för ålänningarna att resa både till Sverige och vidare ut i världen. Flygtrafiken är även viktig för det åländska närings- och samhällslivet.

Men flygtrafiken mellan Åland och Sverige har i dag problem. Flygen går inte särskilt ofta och det finns ingen reguljär trafik mellan Mariehamn och Stockholm. Regeringen har hittills hävdat att flygtrafiken mellan Sverige och Åland är att betrakta som ett åländskt intresse. Det är en alltför snäv syn på frågan. Det är med tanke på trafikens betydelse för såväl ålänningarna som svenskarna angeläget att överväga om det inte borde finnas en fastare flygförbindelse mellan Sverige och Åland.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att flygtrafiken till och från Åland ska integreras i det svenska systemet för samhällsunderstödd flygtrafik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-12 Anmäld: 2006-06-12 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)