Flygets klimatpåverkan

Skriftlig fråga 2018/19:476 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I TT den 25 mars kunde vi läsa följande:

S och MP är överens om att Arlanda kan behöva byggas ut för att klara ökad trafik, detta i linje med regeringens flygstrategi. I flygstrategin står också att flyget ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Våra högt ställda miljömål innebär att vi måste ställa om till ett mer hållbart samhälle samtidigt som Sverige måste kunna förbli konkurrenskraftigt och bibehålla goda kontakter med omvärlden. Det är därför bra att vi inte begränsar människors resande.

Flyget spelar en viktig roll i samhället, och det måste gå att kombinera resandet med att flyget också minskar sin klimatpåverkan.

Med anledning av ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Står ministern bakom regeringens mål om att fördubbla flygandet till Arlanda till år 2050? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-03 Anmäld: 2019-04-04 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga