Flyget mellan Östersund och Umeå

Skriftlig fråga 2009/10:931 av Nordén, Marie (s)

Nordén, Marie (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:931 Flyget mellan Östersund och Umeå

av Marie Nordén (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör norra sjukvårdsregionen och i och med det upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal gånger av regeringen. Beslutet innebär att det ska finnas goda kommunikationer till sjukhuset och med det avser man i huvudsak flygtrafik och järnväg.

Rikstrafiken upphandlar flygtrafiken mellan Östersund och Umeå och har nu ifrågasatt fortsatt upphandling av trafiken, vilket skulle vara ett brott mot riksdagens beslut om regionsjukvården.

Det skulle också innebära orimliga restider för de sjuka, eftersom avståndet mellan Östersund och Umeå är omkring 40 mil. Med buss tar resan sex timmar och när Norrtåg planerar att om drygt ett år starta tågtrafik mellan Östersund och Umeå är restiden fortfarande fem timmar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att patienter från Östersund också i fortsättningen ska kunna flyga till vården i Umeå?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-06-21 Inlämnad: 2010-06-21 Besvarad: 2010-07-01 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-01)