Flygbolaget Nextjets konkurs

Skriftlig fråga 2017/18:1312 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I dag meddelar flygbolaget Nextjet att det ställer in betalningarna och flygverksamheten i Sverige. Flera orter, många i Norrlands inland, drabbas hårt och direkt av detta. På flera av linjerna har staten ansvaret för daglig flygverksamhet genom upphandlad trafik. Uppgifter i SVT ger vid handen att det kan ta upp till nio månader innan ny upphandlad trafik är igång. Det är givetvis ett oacceptabelt uppehåll för människor och bygder som inte har tillgång till tunnelbanor och tåg. 

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Vad gör statsrådet för att människor och bygder som drabbas av Nextjets konkurs ofördröjligen ska få dagliga flygturer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-17 Anmäld: 2018-05-18 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga