Flygbolaget Nextjet

Skriftlig fråga 2017/18:1324 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Flygbolaget Nextjet ansöker om konkurs, och dess pågående flygverksamhet i Sverige ställs in genom konkursen. Flera orter, många i Norrlands inland, drabbas hårt och direkt av detta. På flera av linjerna har staten ansvaret för daglig flygverksamhet genom upphandlad trafik. 

Uppgifter förmedlade i samband med den pressträff som statsrådet tillsammans med Trafikverket höll fredagen den 18 maj ger vid handen att statens företrädare redan inom ett dygn valt att avsluta diskussionerna med konkursboet förda i syfte att utröna möjligheten att konkursboet upprätthåller pågående trafik på samtliga destinationer intill dess att en permanent lösning kan landas. Om detta hade varit möjligt hade skadeverkan i drabbade bygder kunnat minska. 

Vid samma tillfälle rapporteras det att det kan ta upp till nio månader innan en ny upphandlad trafik är igång. Det är givetvis ett oacceptabelt uppehåll för människor och bygder som i sin vardag inte har tillgång till tunnelbanor och tåg. 

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Av vilken orsak uttömdes inte möjligheten att med hjälp av en fortsatt drift i konkursboets regi upprätthålla pågående flygtrafik på upphandlade linjer? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-21 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga