Fler utbildningsplatser till Luleå tekniska universitet

Skriftlig fråga 2009/10:422 av Stenberg, Maria (s)

Stenberg, Maria (s)

den 21 januari

Fråga

2009/10:422 Fler utbildningsplatser till Luleå tekniska universitet

av Maria Stenberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Intresset för utbildningarna vid Luleå tekniska universitet är stort i dag och gäller framför allt just teknisk utbildning. Därför räknar universitetet med att det kommer att behöva fler utbildningsplatser redan under nästa år.

För att Sverige ska kunna konkurrera med kompetens och inte med låga löner, är högre utbildning och forskning avgörande för vårt lands framtid. I tider av hög arbetslöshet är det dessutom klok politik att investera i utbildning.

Modern teknisk utbildning är dessutom en nödvändig förutsättning för utveckling av basindustrin och testverksamheten och därmed för tillväxten i Norrbotten.

Avser statsrådet att verka för en tilldelning av nya utbildningsplatser till Luleå tekniska universitet nästa år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-01-21 Anmäld: 2010-01-22 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)