Fler timmar i idrott och hälsa

Skriftlig fråga 2017/18:746 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 16 maj 2017 presenterade regeringen glädjande nog att undervisningstiden i skolämnet idrott och hälsa skulle utökas med 100 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/20. Detta innebar att regeringen rättade sig efter de tillkännagivanden som riksdagen hade beslutat om.
Samtidigt fick Skolverket i uppdrag att analysera i vilken årskurs en utökning av undervisningstiden skulle antas ge störst effekt på elevernas hälsa. För att underlätta skolledarnas planering är det viktigt att veta när de kan förvänta sig ett besked om stadieindelningen av de extra undervisningstimmarna.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

När kommer ministern att tillkännage hur utökningen av undervisningstid i skolämnet idrott och hälsa kommer att fördelas på olika årskurser? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-07 Överlämnad: 2018-02-08 Anmäld: 2018-02-09 Sista svarsdatum: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga