Fler specialistutbildade sjuksköterskor till barnsjukvården

Skriftlig fråga 2009/10:767 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 28 april

Fråga

2009/10:767 Fler specialistutbildade sjuksköterskor till barnsjukvården

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting presenterade den 24 april en ambitiös rapport om barnsjukvården i Stockholm med titeln Vi kan inte vänta (på att varenda unge i Stockholm får den bästa vården). Rapporten visar på brister inom barnsjukvården, och en rad förslag till hur barnsjukvården kan förbättras presenteras. Här finns förslag som vårdgaranti för barn, fler närsjukhus, jourläkarbilar, hälsokök för bättre sjukhusmat etcetera

I rapporten ställs även krav på att den högspecialiserade barnsjukvården bemannas av specialistsjuksköterskor, och att fler sjuksköterskor får möjlighet att vidareutbilda sig. Det är rimliga och bra krav. Regeringen har uppenbart inte tagit sitt ansvar för att se till att det finns tillgång till tillräckligt många specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården.

Min fråga till högskoleministern är:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att komma till rätta med bristen på specialistutbildade barnsjuksköterskor inom barnsjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Besvarad: 2010-05-04 Svar anmält: 2010-05-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-04)