Fler platser på kvinnojourerna

Skriftlig fråga 2011/12:664 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 18 juni

Fråga

2011/12:664 Fler platser på kvinnojourerna

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 2011 30 660 misshandelsbrott mot kvinnor över 15 år. I en majoritet av anmälningarna var det en man i en nära relation till kvinnan som angavs som gärningsman. Under samma period anmäldes 4 060 våldtäkter. Såväl de anmälda misshandelsbrotten som våldtäkterna har ökat kraftigt den senaste tioårsperioden.

Under 2000-talet har dessutom 195 kvinnor dödats av sin man eller ex-man.

Trots att problemet ökar med våld mot kvinnor blir det allt svårare för dem som drabbas att få plats på ett skyddat boende. Statistik från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) visar att antalet kvinnor som avvisats ökade med 33 procent mellan 2010 och 2011.

För att fler kvinnor ska kunna erbjudas skyddat boende behövs mer resurser, och finansieringen måste bli permanent. Vänsterpartiet avsätter 200 miljoner kronor per år i statligt grundstöd till kvinnojourerna i vårt förslag till budget. Det ska ge en trygg ekonomisk grund som möjliggör för kvinnojourerna att planera långsiktigt och fokusera på själva verksamheten. I sitt jultal 2011 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt att resurserna till kvinnojourerna skulle öka, men detta löfte har ännu inte realiserats.

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Larsson:

Vad avser statsrådet att göra för att det ska finnas tillräckligt med platser på kvinnojourerna för de kvinnor som behöver skydd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-06-18 Inlämnad: 2012-06-18 Besvarad: 2012-07-11 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-11)