Fler i arbete bland utrikesfödda personer

Skriftlig fråga 2007/08:142 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:142 Fler i arbete bland utrikesfödda personer

av Margareta Cederfelt (m)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Allt fler personer med utländsk bakgrund får arbete i Sverige. Men utrikes födda personer har trots denna uppgång fortfarande svårare att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden än svenskfödda.

År 2006 hade 82 procent av alla svenskfödda personer mellan 20–64 år sysselsättning jämfört med 66 procent av de utrikes födda. Bland utomeuropéer var sysselsättningsgraden enbart 60 procent.

För att sysselsättningsnivån ska öka är det nödvändigt att också de som är födda i andra länder lättare kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Enligt statistik från Ams finns det 26 000 nyanlända invandrare som haft uppehållstillstånd i mindre än tre år som söker arbete via arbetsförmedlingen. 33 procent av dessa har högskoleutbildning och 27 procent har gymnasieutbildning. Många har utbildning och yrkeserfarenhet från bristyrken såsom högskoleutbildad vårdpersonal och kvalificerade yrken inom bygg- och industrisektorn.

Därför är det angeläget att öka möjligheten och underlätta etableringen för de personer som kommer hit av flera skäl. Dels för att de personer som har valt att börja om sitt liv här i Sverige också ska ha en möjlighet att uppfylla sina drömmar och samtidigt bli självförsörjande, dels för att det inom många yrken är svårt att rekrytera kompetenta medarbetare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta i syfte att underlätta för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-24 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)