Fjärde generationens kärnkraft

Skriftlig fråga 2019/20:252 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För att nå klimatmålen måste samhället ställa om från fossila energikällor till fossilfritt. Elektrifieringen av de näringar och samhällsfunktioner som i dag släpper ut störst andel koldioxid är den lösning som flest experter pekar på, men för att de facto minska utsläppen krävs också att elen produceras utan utsläpp.

Kärnkraften, vattenkraften och ny, förnybar energi som vindkraft är i dag grundbulten i svensk elproduktion och anledningen till att Sverige har ett av världens renaste elsystem. Utvecklingen av den fjärde generationens kärnkraft som i dag testas och som det forskas på runt om i världen skulle kunna innebära både säkrare reaktorer och ett mer effektivt framtagande av energi. Ska Sverige fortsätta att vara ett av världens ledande länder inom ren elproduktion krävs det att vi investerar också i den här typen av forskning och utveckling.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att bidra till forskning och utveckling i fråga om fjärde generationens kärnkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-05
Svar på skriftlig fråga