Fjärde generationens kärnkraft

Skriftlig fråga 2018/19:23 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En av de viktigaste frågorna vi som politiker är satta att lösa är klimatförändringarna och hur vi ska värna vår miljö och natur. I detta arbete är energifrågan av avgörande vikt för att målen ska nås och för att säkerställa ett fungerande och hållbart samhälle. Svensk energiproduktion har gjort en stor omställning som måste fortsätta. Kärnkraft spelar där en viktig roll.

Den fjärde generationens kärnkraft som nu är under utveckling kan spela en avgörande roll för svensk och europeisk energiförsörjning i framtiden. Dels kan vad som tidigare betraktats som uttjänt kärnavfall användas som bränsle, dels kan fjärde generationens kärnkraftsreaktor utvinna stora mängder energi som annars funnits kvar som farligt kärnavfall. Efter avslutad utvinning har halveringstiden för det radioaktiva materialet minskats till en fraktion av den tidigare, vilket underlättar slutförvar.

Det finns mycket kvar att göra innan fjärde generationens kärnkraft är redo att användas i reguljär kommersiell drift. Därför är det viktigt vad regeringen gör för att underlätta arbetet med att utveckla dessa generatorer och för att underlätta för aktörerna på marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att stimulera framväxten av fjärde generationens kärnkraft i den svenska energiförsörjningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-24 Överlämnad: 2019-01-24 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga