Fjällräddningens förutsättningar med anledning av covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1157 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Turismen och besöksnäringen i landets fjällområden står inför stora utmaningar. Vårdkapaciteten är en särskilt komplex fråga, särskilt inför påskledigheten. Stort fokus läggs på antalet intensivvårdsplatser, sjukvårdsmateriel och vårdpersonalbemanning. Det är givetvis oerhört viktigt och rätt. En del i detta som också behöver diskuteras är fjällräddningens förutsättningar i dessa tider.

Svenska Fjällräddares Riksorganisation har i dagarna gått ut och vädjat till allmänheten om att de som blir sjuka på fjället och behöver hjälp ska berätta om sina symtom när de ringer 112 för att fjällräddarna ska kunna hantera situationen på ett så säkert sätt som möjligt.

Oaktat hur en sådan nödsituation hanteras på fjället utsätts fjällräddarna onekligen för en stor risk att bli smittade, vilket innebär en risk för deras egen hälsa och för vidare smittspridning till andra människor i området. Det innebär också att de fåtal fjällräddare som finns att tillgå inte kan tjänstgöra på grund av sjukdom och att stora fjällarealer därmed står utan nödhjälp som kan behövas vid exempelvis skador eller plötsliga livshotande situationer som till exempel en hjärtattack.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur arbetar regeringen med denna fråga, och vilka åtgärder avser man vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-03 Överlämnad: 2020-04-07 Anmäld: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga