fistula

Skriftlig fråga 2004/05:1246 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 mars

Fråga 2004/05:1246

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om fistula

Fistula kan uppstå efter en bristning av slemhinnor i ändtarmen och slidan i samband med en förlossning om läkningen inte sker på ett tillfredsställande sätt. Fistula orsakas av fattigdom, låg ålder, brist på sjukvård, genom traditioner och patriarkala strukturer, men även till följd av skador vid sexuella övergrepp. FN:s befolkningsfond UNFPA bedriver en kampanj mot fistula som får stöd genom Sveriges bistånd. Sverige ger även bilateralt stöd och via ideella organisationer och församlingar. På så sätt har vi bidragit till att bygga upp medicinsk kapacitet, påvisat behovet av vård samt synliggjort fistulas koppling till unga flickors och kvinnors dåliga levnadsförhållanden. Men detta har förblivit en sidofråga, ofta isolerad från övriga samhällsfrågor. Den behöver tydligt lyftas in i samråd inom EU och FN-organ samt i bilaterala samtal.

Jag vill fråga biståndsministern vad hon är beredd att göra för att fistula ska få en tydligare plats i Sveriges biståndssamarbete.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-03-16 Anmäld: 2005-03-16 Besvarad: 2005-03-31 Svar anmält: 2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-31)