Fiskevård för enskilda vattenägare

Skriftlig fråga 2007/08:1590 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1590 Fiskevård för enskilda vattenägare

av Finn Bengtsson (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Många av landets vattenägare är mycket engagerade i både natur, vatten och fiskevård. Inte minst kan man oftast på ett konstruktivt sätt bidra med att hålla natur- och fiskevården på det egna vattenområdet i bra skick.

Men för många vattenägare längs vårt lands kuster ställer den nuvarande lagstiftningen till ett problem. När fiskerätten fråntogs ägarna 1985 till förmån för det fria fiskets uppstod en brist på ansvar för återväxten av fisk längs kusten.

Visserligen är det fria fisket en mycket njutbar rättighet för våra medborgare och besökare i vårt land. Men då denna rättighet inte har en naturlig koppling till de skyldigheter alla gemensamma rättigheter bör ha, så uppstår här ett problem.

Vattenägarna vill naturligt se till att fiskevården upprätthålls genom att bland annat ombesörja och bekosta utplantering av fiskyngel som på så sätt garanterar kontinuerlig fisketillgång. Detta ägaransvar för fiskevården faller tyvärr lika naturligt utanför intresset för andra fiskare som enbart utnyttjar den fria fiskerätten utan tanke på vem som ansvarar för återväxten av fisk.

En bättre lagligt reglerad koppling mellan befogenhet och ansvar mellan fiskerätt och fiskevård vid våra kuster än den vi har i dag borde därför vara en välgärning för alla parter. Ekonomisk kompensation till vattenägare som bevisligen tar ansvar för att upprätthålla fiskevården kan vara en möjlig väg.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att rätten att få fiska längs våra kuster knyts till en bättre garanti för återväxten av fisk i dessa vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)