fisket i Koster-Väderöfjorden

Skriftlig fråga 1999/2000:1317 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 16 augusti

Fråga 1999/2000:1317

av Åsa Torstensson (c) till jordbruksminister Margareta Winberg om fisket i Koster-Väderöfjorden

Sverige har som nation förbundit sig att inrätta ett antal marina reservat eller marina nationalparker. Koster-Väderöfjorden är ett område som under många år varit under utredning för ett marint reservat eller nationalpark.

I Kosterfjorden pågår sedan 100 år tillbaka ett för norra Bohuslän mycket viktigt räkfiske. På initiativ från kommunerna pågår nu en framgångsrik dialog och ett konstruktivt arbete mellan länsstyrelsen, Strömstads kommun och yrkesfiskarna i syfte att finna en gemensam hållbar lösning för Koster-Väderöfjorden som värnar yrkesfiskarnas möjligheter att fortsätta sitt fiske. Länsstyrelsen har under arbetets gång meddelat att det troligen finns tillräckliga lagar och regler för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för de unika naturvärdena som finns i Koster-Väderöfjorden utan att ett marint reservat eller nationalparker ska behöva inrättas.

Eftersom Sverige har förbundit sig att inrätta nationella marina reservat/nationalparker så finns en stark och befogad oro från både yrkesfiskarna och kommunerna att detta lokala initiativ och överenskommelse med länsstyrelsen inte kommer att anses vara tillräckligt i ett nationellt perspektiv. Min fråga till jordbruksministern blir sålunda:

Vilka åtgärder kommer jordbruksministern att vidta för att yrkesfiskarna i norra Bohuslän ska erhålla lugnande besked vad avser fortsatt fiske i Koster-Väderöfjorden utan begränsningar för yrkesfiske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)