Fiskeridödligheten

Skriftlig fråga 2007/08:1079 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1079 Fiskeridödligheten

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

En stor morgontidning har haft en intressant artikelserie om fisket. Forskarrapporteringen om hur det är ställt även i svenska vatten inger oro. Artikelserien väcker också frågor om att regeringen måste börja agera till exempel i fråga om fiskbeståndens överlevnad.

Provfiske och fångststatistik ger en bild av hur många fiskar från varje årsklass som försvinner till följd av fisket varje år, det kallas fiskeridödlighet. I Kattegatt uppges fiskeridödligheten för torsk vara närmare 70 procent. Det betyder att 70 procent av all lekmogen fisk fiskas upp under ett år. I Skagerrak och Nordsjön är den runt 60 procent. Ett hållbart torskfiske har en fiskeridödlighet på mellan 20 och 30 procent.

År 1992 kollapsade det rika torskbeståndet utanför Newfoundland och det har sedan dess inte återkommit. Vi måste undvika något liknande i svenska vatten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika en kollaps för fiskbestånd i svenska vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)