fiskepolitiken

Skriftlig fråga 2001/02:1307 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 6 juni

Fråga 2001/02:1307

av Åsa Torstensson (c) till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskepolitiken

EU-kommissionen har presenterat förslag om en ny fiskerireform, en reform som det svenska yrkesfisket var ganska förberett på och inte upplevs som någon större dramatik. Sverige har redan till viss del beslutat om en inriktning som går i linje med det som kommissionen lagt förslag om avseende både flottan med skrotning av båtar och tre månaders fiskestopp på torsk i Östersjön. Fiskepolitiken ingår i gemenskapens ansvar och de beslut som tas ska gälla för alla medlemsländer.

Däremot har yrkesfiskarna längs västkusten blivit något förvånade och förvirrade över miljöminister Kjell Larssons agerande. Han har gett ett förslag som innebär att Sverige ska driva en egen nationell fiskepolitik som ska gå andra vägar än den gemensamma EU-politiken.

Min fråga till jordbruks- och fiskeminister Margareta Winberg blir då följande:

Vad avser ministern att göra för att klargöra om det är EU:s gemensamma fiskepolitik som ska gälla eller om det är en nationell fiskepolitik som ska införas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-06 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-13)