Fiskekontroll i Östersjön

Skriftlig fråga 2005/06:2036 av Lindblad, Lars (m)

Lindblad, Lars (m)

den 17 augusti

Fråga 2005/06:2036 av Lars Lindblad (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Fiskekontroll i Östersjön

Den tidigare jordbruksministern i den polska regeringen och det polska fiskeförbundets (ZRP) ordförande har medgivit att man i Polen tar upp och landar mer Östersjötorsk än deras kvot tillåter. Jordbruksministern är informerad om detta. Enligt uppgift har en svensk översättning av en tidningsartikel i polska medier sänts till Jordbruksdepartementet för kännedom. När det tas upp mer torsk än vad kvoten föreskriver hotas torskbeståndens fortlevnad. Dessutom leder det till att fiskare i länder som håller sig inom sina respektive kvoter kommer i sämre konkurrenssituation. Detta är således ett kraftfullt hot både mot fiskbestånden och det framtida fisket.

Då Polen är medlem i EU förutsätter jag att ministern påtalat missförhållandena antingen bilateralt eller på ministermöten. Behovet av en tydligare efterlevnad av EU:s fiskerikontrollregler är alldeles uppenbart, inte minst i Polen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga jordbruksministern följande:

Har statsrådet eller avser statsrådet att ta några initiativ i saken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarad: 2006-08-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-29)