Finanspolitisk beredskap

Skriftlig fråga 2006/07:867 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 15 mars

Fråga

2006/07:867 Finanspolitisk beredskap

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ett lands ekonomiska politik bygger på en kombination av penningpolitik och finanspolitik. Riksbanken har av riksdagen getts ansvaret för penningpolitiken medan finanspolitiken kommer till uttryck genom budgeten.

Riksbanken höjde den 14 februari reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,24 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver höjas med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande sex månaderna. Riksbanken menar att den därefter sannolikt kan avvakta med ytterligare höjningar.

När Riksbanken frånträder rollen som överhettningsbekämpare och inflationssläckare bör finansministern bli mer vaksam och alert. I synnerhet som statsrådet själv har genomfört och annonserat expansiva åtgärder av skattesänkande karaktär.

Min fråga är om finansministern har en beredskap för att inställa planerade skattesänkningar om högkonjunkturen börjar visa tecken på mindre positiva överhettningseffekter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)