Finansministerns uttalande om Försvarsmaktens ekonomiska problem

Skriftlig fråga 2007/08:848 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 22 februari

Fråga

2007/08:848 Finansministerns uttalande om Försvarsmaktens ekonomiska problem

av Anders Karlsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I dagens Ekot uttalade sig finansministern kritisk till försvarets sätt att behandla ekonomin. Det kan finnas fog för det men det finns än större anledningar till varför regeringen skulle vilja lägga ansvaret för dagens ekonomiska problem på Försvarsmakten. Det är förödande med svepande kritik i en sådan viktig diskussion som försvarets ekonomi.

Så här uttalade sig Anders Borg:

”I många fall har de ingått avtal och hanterat sin ekonomi på ett sätt som har gjort att man i princip har bevarat stora delar av de kostnader som man hade, trots att man minskat personal, förband och militära anläggningar. Den processen har skötts på ett sätt som man i efterhand måste säga har präglats av stora ekonomiska brister.”

Med anledning av finansministerns uttalande vill jag därför fråga vilka avtal och vilken hantering av ekonomin specifikt som Anders Borg hänvisar till.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)